Porady
Photo of author

Objętość trapezu wzór – jak obliczyć objętość trapezu | Przykłady i wzory

Jak obliczyć objętość trapezu – wzór i przykłady obliczeń

Objętość trapezu wzór - jak obliczyć objętość trapezu | Przykłady i wzory

Trapez to czworokąt, który ma dwie równoległe boki. Obliczanie objętości trapezu może być nieco bardziej skomplikowane niż obliczanie objętości innych figur geometrycznych, ale istnieje prosty wzór, który można zastosować.

Aby obliczyć objętość trapezu, musisz znać długość podstawy górnej i dolnej oraz wysokość trapezu. Wzór na objętość trapezu to:

V = ((a + b) * h) / 2

Gdzie a i b to długości podstawy górnej i dolnej, a h to wysokość trapezu.

Na przykład, jeśli długość podstawy górnej wynosi 5 cm, długość podstawy dolnej wynosi 10 cm, a wysokość trapezu wynosi 8 cm, możemy obliczyć objętość trapezu:

V = ((5 + 10) * 8) / 2 = 60 cm³

Teraz wiesz, jak obliczyć objętość trapezu za pomocą prostego wzoru. Możesz zastosować ten wzór do dowolnego trapezu, pod warunkiem, że znasz długości podstawy górnej i dolnej oraz wysokość trapezu.

Objętość trapezu wzór – jak obliczyć objętość trapezu? Przykłady i wzory

Objętość trapezu wzór - jak obliczyć objętość trapezu | Przykłady i wzory

Objętość trapezu można obliczyć za pomocą odpowiedniego wzoru. Wzór ten zależy od danych, które są nam dostępne. Aby obliczyć objętość trapezu, musimy znać długość podstawy górnej i dolnej trapezu oraz wysokość trapezu.

Czytaj więcej  Poziomica laserowa Stanley - precyzja i wygoda w jednym narzędziu

Wzór na objętość trapezu można zapisać jako:

Objętość = ((podstawa_górna + podstawa_dolna) * wysokość) / 2

Gdzie:

 • podstawa_górna – długość podstawy górnej trapezu
 • podstawa_dolna – długość podstawy dolnej trapezu
 • wysokość – wysokość trapezu

Przykład:

Jeśli podstawa górna trapezu wynosi 5 cm, podstawa dolna trapezu wynosi 8 cm, a wysokość trapezu wynosi 10 cm, możemy obliczyć objętość trapezu:

Objętość = ((5 + 8) * 10) / 2 = 65 cm³

W ten sposób możemy obliczyć objętość trapezu, korzystając z odpowiedniego wzoru i znając odpowiednie dane.

Wzór na objętość trapezu

Objętość trapezu wzór - jak obliczyć objętość trapezu | Przykłady i wzory

Objętość trapezu to miara przestrzeni zajmowanej przez ten trójwymiarowy kształt. Aby obliczyć objętość trapezu, musimy znać jego wysokość oraz długość obu podstaw.

Wzór na objętość trapezu można przedstawić jako:

V = ((a + b) * h) / 2

Gdzie:

 • V oznacza objętość trapezu
 • a i b to długości podstaw trapezu
 • h to wysokość trapezu

Podstawiając odpowiednie wartości do wzoru, możemy obliczyć objętość trapezu i wyrazić ją w jednostkach objętości, takich jak metry sześcienne (m³) lub centymetry sześcienne (cm³).

Wzór ten jest szczególnie przydatny w przypadku trapezów, które mają równoległe podstawy i prostą wysokość. Dzięki niemu możemy łatwo obliczyć objętość tego kształtu i wykorzystać tę informację w różnych dziedzinach, takich jak architektura, inżynieria czy geometria.

Jak obliczyć objętość trapezu?

Objętość trapezu wzór - jak obliczyć objętość trapezu | Przykłady i wzory

Objętość trapezu można obliczyć za pomocą odpowiedniego wzoru. Wzór ten jest zależny od rodzaju trapezu, którym się zajmujemy. W przypadku trapezu prostokątnego, objętość można obliczyć według wzoru:

V = (1/3) * h * (a + b + sqrt(a * b))

Gdzie:

 • V – objętość trapezu
 • h – wysokość trapezu
 • a i b – długości podstaw trapezu
 • sqrt – funkcja pierwiastkująca

W przypadku trapezu równoramiennego, objętość można obliczyć według wzoru:

V = (1/3) * h * (a^2 + a * b + b^2)

Gdzie:

 • V – objętość trapezu
 • h – wysokość trapezu
 • a i b – długości podstaw trapezu
 • ^ – symbol potęgi

Pamiętaj, że przed obliczeniem objętości trapezu, musisz znać wartości wysokości oraz długości podstaw. Po podstawieniu tych wartości do odpowiedniego wzoru, otrzymasz objętość trapezu.

Czytaj więcej  Zakotwiczenie garażu blaszanego - jak to zrobić prawidłowo

Przykład obliczenia objętości trapezu

Objętość trapezu wzór - jak obliczyć objętość trapezu | Przykłady i wzory

Aby obliczyć objętość trapezu, musimy znać jego wysokość oraz długości obu podstaw. Objętość trapezu można obliczyć za pomocą wzoru:

Wzór na objętość trapezu:
V = ((a + b) / 2) * h

Gdzie:

 • V – objętość trapezu
 • a, b – długości podstaw trapezu
 • h – wysokość trapezu

Przykład:

Mamy trapez o długościach podstaw a = 5 cm i b = 10 cm, oraz wysokości h = 8 cm. Chcemy obliczyć jego objętość.

Podstawiamy wartości do wzoru:

V = ((5 + 10) / 2) * 8

V = (15 / 2) * 8

V = 7.5 * 8

V = 60 cm³

Objętość tego trapezu wynosi 60 cm³.

Wzory na objętość trapezu o różnych kształtach

Objętość trapezu wzór - jak obliczyć objętość trapezu | Przykłady i wzory

Objętość trapezu można obliczyć na podstawie wzoru, który zależy od kształtu trapezu. Poniżej przedstawiamy wzory na objętość trapezu dla różnych kształtów:

Kształt trapezu Wzór na objętość
Trapez prostokątny Objętość = (1/3) * (a + b) * h * H
Trapez równoramienny Objętość = (1/3) * a^2 * h
Trapez równoległoboczny Objętość = (1/3) * a^2 * H

Gdzie:

 • a – długość jednej podstawy trapezu
 • b – długość drugiej podstawy trapezu
 • h – wysokość trapezu
 • H – wysokość trapezu prostopadła do podstawy

Pamiętaj, że przed obliczeniem objętości trapezu musisz znać wartości odpowiednich wymiarów. Wzory te mogą być przydatne w różnych dziedzinach, takich jak geometria, fizyka czy inżynieria.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tematu Objętość trapezu wzór – jak obliczyć objętość trapezu | Przykłady i wzory

Jak obliczyć objętość trapezu?

Objętość trapezu można obliczyć, mnożąc pole podstawy przez wysokość trapezu.

Jaki jest wzór na objętość trapezu?

Wzór na objętość trapezu to V = P * h, gdzie V oznacza objętość, P to pole podstawy, a h to wysokość trapezu.

Jak obliczyć pole podstawy trapezu?

Pole podstawy trapezu można obliczyć, dodając długości dwóch równoległych boków trapezu, a następnie mnożąc wynik przez wysokość podstawy i dzieląc przez 2.

Jak obliczyć wysokość trapezu?

Wysokość trapezu można obliczyć, dzieląc objętość trapezu przez pole podstawy.

Czytaj więcej  Pianka montażowa styropian - jak prawidłowo montować styropian

Czy objętość trapezu zależy od długości boków?

Nie, objętość trapezu zależy tylko od pola podstawy i wysokości trapezu.

Jak obliczyć objętość trapezu?

Objętość trapezu można obliczyć, mnożąc pole podstawy przez wysokość trapezu.

Jaki jest wzór na objętość trapezu?

Wzór na objętość trapezu to V = P * h, gdzie V oznacza objętość, P to pole podstawy, a h to wysokość trapezu.

Jak obliczyć pole podstawy trapezu?

Pole podstawy trapezu można obliczyć, dodając długości dwóch równoległych boków i mnożąc wynik przez wysokość podstawy, a następnie dzieląc przez 2.

Jak obliczyć wysokość trapezu?

Wysokość trapezu można obliczyć, dzieląc objętość trapezu przez pole podstawy.

Jakie są przykłady obliczania objętości trapezu?

Przykładem obliczania objętości trapezu może być trapez o podstawach o długościach 5 cm i 10 cm oraz wysokości 8 cm. Obliczamy najpierw pole podstawy (P = (5 + 10) * 8 / 2 = 60 cm^2), a następnie mnożymy je przez wysokość trapezu (V = 60 cm^2 * 8 cm = 480 cm^3).

Jak obliczyć objętość trapezu?

Objętość trapezu można obliczyć, mnożąc pole podstawy trapezu przez wysokość trapezu.

Jaki jest wzór na objętość trapezu?

Wzór na objętość trapezu to V = P * H, gdzie V oznacza objętość, P to pole podstawy trapezu, a H to wysokość trapezu.

Dodaj komentarz